/Andre Beboerforeninger

Andre Beboerforeninger

De øvrige beboerforeninger i Fredericia kommune er:

 • Taulov
 • Skærbæk
 • Bredstrup-Pjedsted
 • Herslev

Samarbejde med de øvrige beboerforeninger har tidligere bestået i forskellige møder blandt bestyrelsesmedlemmer fra de forskellige landsbysogne.

De senere år har det mere haft karakter af fællesmøder, hvor politikere, Fredericia Dagblad og andre interessenter også har deltaget. F.eks. i Landsbytopmøderne.

Alt sammen går ud på at inspirere hinanden og få politikerne til også at prioritere landsysognene.

Landsbytopmøde Pjedsted 2013

Fokus på politikernes prioritering mellem land og by.

2014 – marts Visionsmøde med Teknisk udvalg (Jan Brahe) og teknisk forvaltning

Her skulle vi beskrive vores sogn og angive positive og negative side af sognet. Det var både med henblik på information om sognene via foldere og brochurer, men også med prioritering af opgaver, hvis nogen af de negative ting kunne afhjælpes.

Forår 2015  Daglistuemøder på Fredericia Dagblads initiativ, som mundede ud i atikler om de forskellige sogn

Landsbytopmøde i Herslev april 2015

Landsby klynger møde på VUC november 2016

Demokrati og Borgerudvalget inviterede til Info om projekt Landsbyklynger

 • LANDSBYERNE HAR POTENTIALE
  • Selvom lokalområderne er under pres af den generelle søgen mod øst og mod de store byer.
 • For landsbyerne rummer ildsjæle,

Aktive foreninger, gå-på-mod, vilje og dermed potentiale til at udvikle deres attraktivitet og sikre det aktive liv med høj livskvalitet på landet.

 • Projekt sponseret af
  • Realdania
  • DGI
  • Lokale- og Anlægsfonden
 • Forløb på 1½ år
  • Ansøgning fælles med de øvrige beboerforeninger i Fredericia Kommune
  • Brædstrup Pjedsted
  • Herslev
  • Taulov
  • Skærbæk
  • Vejlby Sogns