/Trelde Næs – Harald Plum

Trelde Næs – Harald Plum

Harald Plum

 

Harald Plum blev født 30 jan. 1881 og døde den 24 okt. 1929. HP voksede op i et velhavende købmandshjem i Svendborg - blev uddannet jurist , og handel blev hans liv. I 1908 startede han sit første selskab, og i 1916 Transatlantisk kompagni, det udviklede sig med årene, til at have 127 datter selskaber under sig. Derudover var han kendt som Gullasch baron, idet han handlede med begge sider i første verdenskrig.

Den russiske revolution, var et hårdt slag for ham, han havde satset stort på handel med Rusland. Selskabet gik konkurs i 1922, og trak Landmandsbanken med sig i faldet, banken havde investeret 600 mio kr. i selskabet, (det svarer til 17 milliarder) i nutids kroner.
Harald Plum overlevede som forretnings mand, og det første selskab han startede i 1908 blev nu moder firma, og omfattede i 1920erne ca 20 datter selskaber.

Han blev afsløret for bedrageri - falske regnskaber - falske obligationer, m.v. og aktionærene mistede 20 mio kr svarende til 450 mio nutidskroner. Nu var spillet for alvor ude for Plum. Han begik selv mord inden retssagen begyndte. Om hans død, har der været rigtig mange konspirations teorier, lige fra, at det skulle være hans ærkefjende  H.N.Andersen, fra ØK der havde sendt en person, der skulle skyde ham, og til forskellige andre teorier om hans død. Familiens ære har man vel også prøvet at redde.

Hans død blev lige så dramatisk som hans liv. den 21 okt. skød han sig med pistol, to kugler i brystet, han over levede, men dagen efter skød han sig nok engang i brystet, og døde.   Hans læge og et familie medlem smed begge pistoler i vandet, de blev dog fundet igen det jeg nu siger er for egen regning. Som dreng lyttede jeg naturligvis interesseret  til hvad de voksne snakkede om. Her på egnen gik rygterne, at den loge han var medlem af, havde skaffet ham en pistol så han kunne begå selvmord, idet man ikke vanærede sin stand. Så efter det første mislykkede forsøg, skulle han være bragt på sygehuset, hvor en logebroder smuglede en ny pistol op til ham.

Hvad der er sandt , ved jeg ikke, men når man har skudt sig to gange i brystet, trænger man sikkert til en tur på sygehuset, og selvmordet har sikkert ikke været et familie foretagende.

Harald Plum,s indtog på Trelde Næs i 1919

Harald Plum samlede Trelde næs, ved at købe beboerne ud, det var fisker huse - boelsteder mv. ialt 11 jord og skov ejere, han købte dem tilsvarende ejndomme uden for det område han havde udset sig. Inden for et et par år, havde han fået aftaler istand så han havde erhvervet sig ca. 160 tdr. land

Hans intension var at bruge Trelde næs både som landsted, men også som produktionssted bla. landbrug. Han anlagde havn - savværk, samt byggede avlsgården, Troldhuset med sidebygning til ansatte, og et gæstehus, ( der nu er natur skole). Stedet hed i gammel tid " Bertels Have.

HP var en fantastisk igangsætter, og lynhurtig fra tanke til handling. dengang var der ingen vej ud til Trelde næs, Hvor vi nu kører  op ad bakken mod Trelde Næs, måtte man dengang gå eller køre langs vandet neden for Trelde Klint, man kunne så komme op der hvor havnen ligger. I 1919 fik han lavet aftaler med kommunen, samt ca. 50 lods ejere der tilsammen skulle levere 1000  hestevognslæs singels til anlæg af den vej der nogenlunde ligger hvor den er nu, dog væsentlig smallere, i 1920 var vejen færdig.

Det samme var havnen - husene - og savværket.

HP havde selvfølgeligt anskaffet sig passende skibe. En fragtbåd, "Hertha, " der blev anvendt mellem Trelde Næs og Bogense. En motorbåd, " Galathea ". samt en stor lystyaght.

Oven for havnen på den lille bakke rejste han en kæmpe flagstang. I Trelde Næsbogen står der at den er 30 fod høj, det kan umuligt passe, da det kun 10 m, der må i det mindste  menes alen, der svarer til 20meter.  da den skulle rejses blev der tilkaldt en Hollandsk sibsbygger,  flaget var så stort at det var det første søfarende så,  når man sejlede ind i fjorden.

Alt byggeri inklusiv flagstang og havn var selvfølgelig tegnet og projekteret af en kendt københavnsk arkitekt.

Til venstre for havnen, oppe på den anden lille bakke, står en mindesten over Harald Plum. Stenen havde Plum udset sig blandt de kampesten der lå på stranden. Det er imidlertid sådan, at det var bestilt arbejde af HP selv, kort før han begik selvmord. Og ikke en hyldest fra beundrere. Det var  arkitekten der havde designet stenen, men HP havde dikteret Teksten, samt fået familiens våbeskjold hugget ind i stenen, der iøvrigt stod for " ærlighed og familie sammenhold ".

Ved hans indkørsel til Trelde næs, var der en kæmpe dobbelt smedejerns port monteret på et par voldsomme murstens piller.

Harald Plum blev begravet på Assens gamle kirkegård, i al ydmighed, og ikke den pompøse gravfærd han havde ønsket sig på Thorø, som han også ejede.

Så meget om Harald Plum, selv om der er meget mere, om ham,  og også om den næste vi skal høre lidt om Ane Ryholt. Der er udgivet en Bog skrevet af Niels Harald Jensen, der var skovfoged ved Fredericia kommune, der hedder, " Bogen om Trelde næs "

Det er en spændende bog, med masser af flotte billeder. Det kan anbefales at læse den, hvis man har fået lyst til at vide mere om Trelde Næs.

Af Bent Anthonsen - Trelde Sande